Základy moderní venerologie

Základy moderní venerologie

Učebnice pro mezioborové postgraduální vzdělávání

Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová

Formát:
112 × 172 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 176 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-429-6
Dostupnost:
skladem
Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich původce, ale samostatné kapitoly jsou věnovány klinickým jednotkám, které vznikají zejména v souvislosti s pohlavně přenosnou nákazou (cervicitis, balanitis apod.). Samostatná část je věnovaná vlivu infekce na těhotenství, protože všechna pohlavně přenosná onemocnění jsou potenciálně riziková i pro plod. Součástí knihy je i kapitola věnovaná moderním možnostem rychlé diagnostiky a zejména pak léčby a prevence. Při antibiotické léčbě jsou zdůrazněny moderní kombinace preparátů, především s ohledem na potenciální hrozbu vzniku rezistence a multirezistentních kmenů. U některých diagnóz jsou vhodně uvedeny i topické preparáty. V prevenci jsou uvedeny i nové možnosti očkování proti některým patogenům, i vývoj nových očkovacích látek.
1 Úvod
1.1 Historie a současnost pohlavně přenosných onemocnění
1.2 Venerologická anamnéza a vyšetření
1.3 Metody laboratorní diagnostiky pohlavně přenosných onemocnění
1.4 Hlášení pohlavní nemoci
1.5 Možnosti prevence šíření pohlavně přenosných onemocnění
2 Genitální bradavice
3 Herpes genitalis
4 Trichomoniáza
5 Chlamydie
6 Genitální mykoplasmata
7 Kapavka
8 Syfilis
9 Scabies (svrab)
10 Pediculosis pubis
11 Virová hepatitida typu B
12 HIV infekce
13 Virová hepatitida typu C
14 Exotické pohlavně přenosné infekce
14.1 Ulcus molle (syn. měkký vřed, chancroid)
14.2 Granuloma inguinale (syn. donovanóza, granuloma venereum)
14.3 Lymphogranuloma venereum
15 Některé klinické entity
15.1 Vulvovaginitida
15.2 Cervicitida
15.3 Hluboký pánevní zánět
15.4 Balanitida a balanopostitida
16 Sexuální násilí na ženách
17 Pohlavně přenosná onemocnění u homosexuálních žen
18 Pohlavní nemoci v kostce z pohledu venerologa
Doporučená literatura a internetové zdroje
Přehled použitých zkratek
Obrazová příloha
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
Gynekologicko pôrodnícka klinika, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, SR, Gynekologicko porodnická klinika 3. LF UK, Praha ČR
MUDr. David Jilich
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha MUDr. Daniela Vaňousová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Doporučujeme

PreeklampsieFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVaginální vedení porodu koncem pánevnímDystokie raménekZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.