Základy umělé plicní ventilace

Základy umělé plicní ventilace

4. rozšířené vydání

Pavel Dostál a kol.

Formát:
145×205 mm
Vazba:
pevná (V8), 437 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-562-0
Dostupnost:
skladem
První vydání této publikace z Edice intenzivní medicína autoři připravili již v roce 2004 a za tu dobu si kniha vydobyla pozici základního edukačního zdroje pro širokou populaci lékařů všech oborů, kterých se problematika umělé plicní ventilace, jako jednoho z nejrozšířenějších postupů orgánové podpory, týká.
Čtvrté vydání Základů umělé plicní ventilace reflektuje rozvoj poznání ve všech oblastech problematiky umělé plicní ventilace a umožňuje čtenáři být „up to date“. Současně si ale kniha zachovává svou hlavní hodnotu – být přehledným a edukačně mimořádně kompaktním referenčním zdrojem.
Předmluva ke 4. vydání
1 Historie vývoje umělé plicní ventilace
1.1 Úvod
1.2 Historický vývoj umělé plicní ventilace
2 Základní principy umělé plicní ventilace
2.1 Cíle a indikace umělé plicní ventilace
2.2 Vybrané fyziologické a patofyziologické principy se vztahem k umělé plicní ventilaci
2.3 Formy umělé plicní ventilace
2.4 Ventilace pozitivním přetlakem
2.5 Komplikace umělé plicní ventilace
3 Ventilační režimy konvenční ventilace pozitivním přetlakem
3.1 Fáze dechového cyklu
3.2 Klasifikace ventilačních režimů
3.3 Použití jednotlivých ventilačních režimů, indikace, přednosti a nevýhody, praktické poznámky
4 Pozitivní endexspirační přetlak (PEEP)
4.1 Úvod
4.2 Cíle aplikace PEEP
4.3 PEEP a plicní poškození v důsledku umělé plicní ventilace
4.4 Vybrané patofyziologické aspekty terapie PEEP
4.5 Praktické poznámky k nastavení PEEP
4.6 Závěr
5 Přístroje k umělé plicní ventilaci, péče o dýchací cesty
5.1 Úvod
5.2 Definice ventilátoru
5.3 Klasifikace ventilátorů
5.4 Technické řešení řízení ventilačního režimu
5.5 Vysokofrekvenční ventilace
5.6 Péče o dýchací cesty
6 Monitorování v průběhu umělé plicní ventilace
6.1 Úvod
6.2 Klinické monitorování
6.3 Monitorování výměny plynů
6.4 Monitorování mechaniky respiračního systému
6.5 Elektrická impedanční tomografie
7 Umělá plicní ventilace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí
7.1 Úvod
7.2 Patofyziologie
7.3 Umělá plicní ventilace u nemocných s CHOPN
7.4 Obecné principy péče o nemocné s dekompenzovanou CHOPN
7.5 Mimotělní metody plicní podpory
7.6 Závěr
8 Umělá plicní ventilace u těžkých forem astmatu
8.1 Úvod
8.2 Patofyziologie
8.3 Umělá plicní ventilace u nemocných s bronchiálním astmatem
8.4 Závěr
9 Umělá plicní ventilace u nemocných s oběhovým selháním
9.1 Úvod
9.2 Patofyziologie
9.3 Umělá plicní ventilace u nemocných se selháním oběhu
10 Umělá plicní ventilace u nemocných s akutním plicním selháním
10.1 Úvod
10.2 Diagnostická kritéria
10.3 Patofyziologická charakteristika ALI/ARDS z pohledu ventilace pozitivním přetlakem
10.4 Konvenční ventilace pozitivním přetlakem u nemocných s ARDS
10.5 Nekonvenční ventilace u nemocných s akutním plicním selháním
11 Neinvazivní plicní ventilace
11.1 Úvod
11.2 Definice
11.3 Mechanismus účinku a klinické cíle
11.4 Indikace a kontraindikace
11.6 Praktické poznámky
11.7 Klinické poznámky k použití NIVS u vybraných stavů
11.8 Komplikace
11.9 Závěr
12 Ukončování umělé plicní ventilace
12.1 Úvod
12.2 Definice pojmu
12.3 Obecné předpoklady pro ukončení ventilační podpory
12.4 Postup ukončení ventilační podpory
12.5 Extubace
12.6 Tracheostomie
12.7 Neinvazivní ventilace a vysokoprůtoková nosní oxygenoterapie v procesu odvykání od ventilátoru
12.8 Specifika odvykání od ventilátoru u vybraných skupin nemocných
12.9 Příčiny selhání odpojení
12.10 Trvalá nutnost ventilační podpory, domácí umělá plicní ventilace
13 Umělá plicní ventilace v anestezii
13.1 Úvod
13.2 Vliv celkové anestezie na respirační systém
13.3 Pooperační plicní komplikace
13.4 Anesteziologický přístroj a ventilátor
13.5 Péče o dýchací cesty během celkové anestezie
13.6 Nastavení umělé plicní ventilace během anestezie
13.7 Nekonvenční ventilace
13.8 Závěr
14 Pneumonie ventilovaných nemocných
14.1 Úvod
14.2 Etiopatogeneze VAP
14.3 Rizikové faktory pro vznik VAP
14.4 Prevence vzniku VAP
14.5 Diagnostika VAP
14.6 Terapie VAP
14.7 Výskyt VAP jako indikátor kvality
15 Rescue postupy u nemocných se závažným plicním selháním
15.1 Úvod
15.2 Pronační poloha
15.3 Metody mimotělní plicní podpory
15.4 Vysokofrekvenční ventilace
15.5 Ostatní rescue postupy
15.6 Závěr
16 Vysokoprůtoková oxygenoterapie
16.1 Úvod
16.2 Technické zajištění
16.3 Mechanismy účinku
16.4 Fyziologické účinky
16.5 Indikace
16.6 Způsob provedení vysokoprůtokové oxygenoterapie
16.7 Nežádoucí účinky
16.8 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Shrnutí
Summary
O autorech
Rejstřík
Doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Centrum pro výzkum a vývoj, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
MUDr. Josef Polák
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Vladislav Rogozov
Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
MUDr. Bronislav Stibor
Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Landesklinikum Baden, Baden bei Wien, Austria
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta v Praze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Doporučujeme

Naléhavé stavy v pneumologiiARDS v klinické praxiAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíPneumologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.