Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

Martin Sedlář a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
V8 (pevná), 153 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-518-7
Dostupnost:
skladem
Zlomeniny proximálního femuru patří svou vysokou incidencí a závažnými následky k významným medicínsko- společenským problémům i v nejvyspělejších zdravotnických systémech. Dnešní traumatologie disponuje velmi pokročilými technikami, které umožňují provést stabilní osteosyntézu nebo artroplastiku až do vysokého věku, výsledek léčby však závisí – jak je všeobecně známo – nejen na zručnosti chirurga a znalosti všech moderních technik a dovedností, ale stejnou měrou na úrovni celého terapeutického týmu, v němž hraje klíčovou roli kromě chirurga také anesteziolog, lékaři interních oborů či fyzioterapeut. O výsledku rozhoduje chirurgie stejnou měrou, jako prevence trombózy a embolie. Zásadní význam v komplexní léčbě zlomenin proximálního femuru má také anesteziologicko-resuscitační péče jak s ohledem na vyšší průměrný věk nemocných, tak vzhledem k faktu, že zlomeniny proximálního femuru bývají také součástí polytraumat.
Předmluva
Slovo úvodem
1 Anatomie horního konce femuru a kyčelního kloubu
2 Biomechanika kyčelního kloubu
3 Etiologie zlomenin
3.1 Diagnostika osteoporózy
3.2 Prevence osteoporotických zlomenin a léčba osteoporózy
4 Rozdělení zlomenin proximálního femuru
5 Historie léčby
6 Diagnostika
7 Zánětlivá odpověď organismu
8 Předoperační péče
8.1 Rizikovost operace zlomeniny proximálního femuru
8.2 Významné komorbidity ovlivňující prognózu pacientů s proximální frakturou femuru
8.3 Závažné komplikace fraktury proximálního femuru v perioperačním období
8.4 Farmakologická léčba v perioperačním období
8.5 Závěr
9 Perioperační anesteziologická péče
9.1 Úvod
9.2 Předoperační příprava
9.3 Volba a vedení anestezie
9.4 Časná pooperační péče
9.5 Komplikace
9.6 Závěr
10 Metody léčby a management jednotlivých typů zlomenin
10.1 Intrakapsulární zlomeniny
10.2 Zlomeniny pertrochanterické
10.3 Subtrochanterické zlomeniny
10.4 Periprotetické zlomeniny
10.5 Pipkinovy zlomeniny
11 Rehabilitace po operačních výkonech na horním konci stehenní kosti
12 Nutriční péče
12.1 Úvod
12.2 Malnutrice a riziko vzniku fraktury horního konce kosti stehenní
12.3 Diagnostika nutričního stavu
12.4 Metabolická reakce na stres, perioperační péče a obnova perorálního příjmu
12.5 Umělá výživa
12.6 Výživa a rehabilitace
13 Profylaxe tromboembolické nemoci
13.1 Obecný přehled, důvody nutnosti tromboprofylaxe
13.2 Historie
13.3 Obecné principy tromboprofylaxe
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
MUDr. Martin Sedlář, Ph.D.
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Josef Závada, CSc.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. František Novák, Ph.D.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jana Podzimková
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Válek
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

Loketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydáníSpeciální chirurgieRevizní operace totálních náhrad kyčelního kloubuFarmakoterapie tromboembolických stavůZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.