Žlutý kopec

Žlutý kopec

Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci

Pavel Šlampa

Formát:
290×290 mm
Vazba:
pevná, 141 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-581-1
Dostupnost:
skladem
Nejstarším zdravotnickým zařízením v ČR, které se zabývá radioterapií – tedy léčbou nádorových onemocnění pomocí záření – je Masarykův onkologický ústav v Brně na Žlutém kopci. Právě vývojem radioterapie a historií tohoto ústavu se zabývá publikace Žlutý kopec prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., přednosty Kliniky radiační onkologie MOÚ. Mapuje historii ústavu od jeho založení ve 30. letech minulého století, tehdy ještě pod názvem „Dům útěchy - Masarykova léčebna v Brně“, až po současnost. Stejně tak popisuje historii a vývoj onkologie v celostátním měřítku. Věnuje se také osobnostem, které jsou s brněnskou radioterapií neodmyslitelně spjaty. Velkoformátová kniha obsahuje unikátní fotografie a vzpomínky zaměstnanců ústavu na Žlutém kopci – mimo jiné na úspěšně vyléčeného pacienta Jana Wericha.
Předmluva
1 Úvod
2 Z dějin Masarykova onkologického ústavu
2.1 Idea založení onkologického ústavu
2.2 Založení spolku Dům útěchy v Brně, role Lucie Bakešové
2.3 Představa Jaroslava Bakeše o budoucím ústavu
2.4 Stavba a zahájení provozu Domu útěchy
2.5 Ústav v době okupace
2.6 Poválečná etapa
2.7 Padesátá a šedesátá léta
2.8 Sedmdesátá léta
2.9 Osmdesátá a devadesátá léta
2.10 Vývoj po roce 2000
2.11 Historie a současnost
3 Výroční zprávy 1928–1941
3.1 Dům útěchy 1928–1935
3.2 Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy v Brně za dobu od 18. června 1928 do 15. června 1930
3.3 Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy v Brně za rok 1935
3.4 Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy v Brně od 1. června 1936 do 31. prosince 1937
3.5 Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy a Masarykovy léčebny v roce 1939
3.6 Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy a Léčebny nádorů v roce 1940
3.7 Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy a Léčebny nádorů v roce 1941
4 Osobnosti v historii léčby zářením v Brně
4.1 Bedřich Rozehnal
4.2 Jan Šprindrich
4.3 Jan Kotas
4.4 Archimiro Caha
4.5 Miroslav Kabela
4.6 Miloš Konečný
4.7 Tačo Tačev
5 Historie brněnské radioterapie
5.1 Vznik ústavu
5.2 Válečná léta a poválečný vývoj ústavu
5.3 Šedesátá léta onkologického ústavu
5.4 Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie
5.5 Masarykův onkologický ústav
5.6 Názvy ústavu v průběhu let
5.7 Vznik oddělení pro léčbu zářením
5.8 Poválečný vývoj radioterapeutického oddělení
5.9 Radioterapeutické oddělení v 80.–90. letech
5.10 Rozvoj oddělení radioterapie po roce 2000
5.11 Přednostové, vedoucí asistenti a vrchní sestry
5.12 Klinika radiační onkologie
5.13 Centrum fotonové terapie
5.14 Současné organizace a přístrojové vybavení
5.15 Oddělení zevní radioterapie II
5.16 Chronologie dat radiologické fyziky
5.17 Oddělení radiační onkologie, pracoviště porodnice Brno, Obilní trh 11
5.18 Současní pracovníci Kliniky radiační onkologie
6 Moderní techniky radioterapie na Klinice radiační onkologie
6.1 Radioterapie řízená obrazem
6.2 Radioterapie s modulovanou intenzitou
6.3 VMAT technika radioterapie
6.4 Simultánní integrovaný boost (SIB)
6.5 Řízené dýchání při ozařování prsu
6.6 Intrakraniální stereotaktická radioterapie a radiochirurgie
6.7 Extrakraniální stereotaktická radioterapie (radiochirurgie)
6.8 Akcelerované ozáření nádoru prsu brachyterapií
7 Historie onkologie a radioterapie v Československu
7.1 Vznik organizované léčby nádorů v Čechách
7.2 Významné osobnosti a pracoviště radioterapie v Československu
8 Vzpomínky pracovníků radioterapie
8.1 Vzpomínky Zdeňka Mechla
8.2 Vladimír Kryštof vzpomíná
8.3 Vzpomínky Oldřicha Otta na Archimira Cahu
8.4 Příspěvek Hildy Vorlíčkové
8.5 Brigáda socialistické práce
8.6 Vzpomínky Olgy Rašovské
8.7 Tačo Tačev vzpomíná
8.8 Pavel Šlampa– vzpomínky od roku 1987
9 Jan Werich pacient
9.1 Léčba Jana Wericha
9.2 Vzpomínka Zdeňka Mechla
9.3 Setkání s Janem Werichem na Žlutém kopci
Medailonek autora
Literatura
Pavel Šlampa
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno

Doporučujeme

Neinvazivní karcinomy prsuScreening nádorů prsu v České republiceKarcinom žaludkuZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.