Neúspěšná platba GoPay / GoPay payment failed

Vaše platba přes GoPay se bohužel nezdařila. V případě setrvávajících problémů s platbou se obraťte na kolegu, s kterým Váš požadavek řešíte.

Unfortunately, your payment via GoPay has not been successful. In case of persistent problems with payment, contact the colleague with whom you are solving your request.

S pozdravem

Best Regards

Tým MAXDORF

Team MAXDORF

tel.: +420 241 011 681

e-mail: info@maxdorf.cz